chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z WIZYTĄ STUDYJNĄ W SANDOMIERZU!!!

Wizytę studyjną w Sandomierzu można uznać do udaną

Od 11 do 13 października 2023 roku lokalni liderzy oraz członkowie organizacji pozarządowych z terenu LGD „KORONA SĄDECKA” wybrali się na wizytę studyjną do Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości (OPP) w Sandomierzu.

Celem wizyty było zapoznanie się przedstawicieli naszych organizacji pozarządowych z działalnością podmiotów ekonomii społecznej, które ekonomizują swoje działania poprzez sprzedaż produktów lokalnych czy rękodzieło.

W ramach wizyty uczestnicy spędzili czas w Inkubatorze przetwórstwa w Dwikozach, gdzie poznali formy korzystania z Inkubatora, mieli możliwość zwiedzenia tego obiektu oraz skorzystali z przeprowadzonych tam warsztatów. Odbyło się mnóstwo wartościowych spotkań -  spotkanie ze Stowarzyszeniem „AKT” /Akademia Kobiet Twórczych/, zwiedzanie Izby Tradycji Sadowniczych, spotkanie w gospodarstwie agroturystycznym leżącym na szlaku turystycznym „Sandomierski Szlak Jabłkowy” i kulinarnym „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”, wizyta w „Winnicy Sandomierskiej”, wizyty u beneficjentów OPP - Izba Pamięci Zawiszy Czarnego w Garbowie prowadzona przez Stowarzyszenie Pamięci Zawiszy Czarnego Herbu Sulima z Garbowa, Izba Tradycji w MGOK, które to wizyty ukazały jak w sposób efektywny wykorzystać lokalne zasoby oraz potencjał ludzki.

Nie zabrakło również nieco rekreacji, takiej jak rejs statkiem po Wiśle czy zwiedzanie z przewodnikiem Sandomierza, co bardzo pozytywnie wpłynęło na całą zaplanowaną wizytę.

W drodze powrotnej uczestnicy zatrzymali się w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Opatowie, gdzie przeprowadzone zostały warsztaty z produkcji Krówki Opatowskiej oraz opanowali sztukę jej zawijania.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wizyty studyjnej oraz jej uczestnikom za aktywność podczas spotkań oraz wspaniałą atmosferę całego wyjazdu