chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

Cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych zakończony!!!

Za nami dwa miesiące szkoleń dla organizacji pozarządowych z terenu gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz Miasta Grybów. W dniu 26 października 2023 roku miało miejsce oficjalne zakończenie cyklu szkoleń trwających od 05 września br. Zamierzeniem kształcenia organizacji pozarządowych była ich profesjonalizacja, która doprowadzi do ekonomizacji ich działań.  Merytoryczne treści jakie zostały przekazane uczestnikom reprezentującym dane organizacje pozarządowe, z pewnością zaowocują w ich dalszej działalności. Na zakończenie każda organizacja otrzymała Certyfikat ukończenia danego panelu szkoleniowego, na który niewątpliwie poprzez swój aktywny udział zasłużyła.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za podjęty wysiłek poszerzenia swojej wiedzy i życzymy wykorzystania jej w jak najbardziej efektywny sposób.

Szkolenie zrealizowane w ramach projektu pn. „Centrum Organizacji Pozarządowych Korony Sądeckiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.