chelmiec.pl

Konkurs pn. "Biznes z Klasą" - Promocja przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży z obszaru LGD "Korona Sądecka"

W związku z realizacją inicjatywy dotyczącej promocji przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży z obszaru LGD "Korona Sądecka", realizowanej w ramach przedsięwzięcia 1.3.1 „Włączanie dzieci i młodzieży w projekty wzmacniające kompetencje przedsiębiorcze w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 - LGD „Korona Sądecka” organizuje konkurs skierowane do Szkół Podstawowych klasy od IV - VII i Gimnazjalnych klasa II z obszaru LGD „KORONA SĄDECKA” tj. z terenu gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz miasta Grybów.

Aby wziąć udział w konkursie należy;

  1. Złożyć kartę zgłoszeniową od 30 października do 09 listopada 2017 (decyduje kolejność zgłoszeń – 5 pierwszych klas bierze udział w konkursie)
  2. Złożyć biznesplan do 05 grudnia 2017 (siedziba LGD „Korona Sądecka” lub na adres e-mail: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl

Do konkursu zakwalifikowanych zostanie pierwszych pięć zgłoszonych klas. Konkurs ma na celu  budowanie i upowszechnienie postaw proprzedsiębiorczych na bazie inicjatyw oddolnych poprzez włączenie dzieci i młodzieży w projekty wzmacniające kompetencje przedsiębiorcze.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

  1. Regulamin konkursu „Biznes z Klasą”- Promocja przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży z obszaru LGD „Korona Sądecka” pdf
  2. Załącznik nr 1: Karta zgłoszenia do konkursu „Biznes z Klasą” pdf / doc
  3. Załącznik nr 2: Formularz biznesplanu pracy konkursowej „Biznes z Klasą” pdf/doc