chelmiec.pl

Zapytanie ofertowe - opracowanie graficzne, druk oraz dostawa gazetki

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie

Formularz

Wyniki oceny merytorycznej rekrutacji do projektu "Korona Sądecka na rzecz zatrudnienia osób młodych"

Lista rankingowa

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD

Informacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Masz ciekawe pomysły? Potrzebujesz dofinansowania na realizację swoich przedsięwzięć? LGD Korona Sądecka wspiera ludzi przedsiębiorczych

Ulotka informacyjna

Rozpoczynamy II etap rekrutacji do projektu pn.: „Korona Sądecka na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Informacja o rekrutacji